Melinda’s Pajeon (Korean Scallion Pancakes)

Melinda’s Pajeon (Korean Scallion Pancakes)

Korean style pancakes

star